top of page

Energiahoidoilla voidaan edistää tasapainoa ja terveyttä sekä kehossa että mielessä. Lisäksi hoidot tukevat henkistä heräämistä ja tietoisuuden avautumista. Hoidossa voidaan keskittyä tiettyyn aiheeseen, olipa kyseessä fyysinen vaiva tai sairaus, negatiivinen tunnekokemus, ahdas ajatusmalli tai hankala elämäntilanne. Hoidot yltävät pintaa syvemmälle, aina ongelmien alkujuurille saakka. Hoitoon tulemiseen ei kuitenkaan tarvita erityistä syytä – voidaan myös keskittyä kokonaisvaltaiseen hyvinvoinnin ja elinvoiman lisäämiseen. Lisäksi jokainen hoito avartaa tietoisuutta ja sisäistä tilaa niin, että on helpompaa irrottautua elämän ongelmista, kokea syvää rauhaa ja levätä läsnäolossa.

Koko ihmisolemuksemme – kaikki tunteemme ja ajatuksemme, samoin kuin fyysinen kehomme – on pohjimmiltaan energiaa ja tietoisuutta. Hoidoissa muunnetaan ja vapautetaan tukkoista, tummaa ja kielteistä värähtelyä korkeita valon taajuuksia apuna käyttäen. Vanhojen ajatus- ja käyttäytymismallien murtuessa meissä avautuu uudenlainen tila. Emme enää usko olevamme ehdollistunut persoonamme, vaan tiedämme olevamme vapautta! Oivallettuamme yhä syvemmin, mitä todella olemme, alamme elää sydämestä käsin. Rakkauden ja kiitollisuuden kautta voimme kohdata elämän uudella tavalla: huomata hyvä, ottaa vastaan kaunista, jakaa iloa.

Energiatyöskentely paitsi vapauttaa ja eheyttää, myös auttaa näkemään ja ymmärtämään sisäisiä prosesseja. Tätä tuetaan hoidoissa myös keskustelulla, jossa käsitellään niitä lukkiutumia, jotka vaikuttavat sekä mieleen ja tunnekokemukseen että fyysiseen kehoon. Lisäksi apuna voidaan käyttää ravintoneuvontaa sekä vitamiini- ja hivenainehoitoja. Näin hoitotilanteessa ihmistä katsotaan kokonaisuutena ja pyritään hoitamaan kattavasti ihmisyyden eri osa-alueita, jotta voitaisiin saavuttaa kokonaisvaltainen tasapainon ja terveyden tila.

 

Energiahoidoissa käytän pääosin VortexHealing® -menetelmiä (edistynein Magical Jewel-taso).

Hoitoja voidaan tehdä myös kaukohoitona muille paikkakunnille sopimuksen mukaisesti.

Energiahoitoja ei ole tarkoitettu korvaamaan lääkärin antamaa hoitoa.

VortexHealing® on R. Weinman VH Trustille kuuluva rekisteröity tavaramerkki. Kaikki oikeudet pidätetään. Lisätietoa löydät VortexHealingin viralliselta sivustolta. 

 


Energiahoidot

Energiahoidot Lahti
”Jumalallinen rakkaus on todellinen luontomme. Rakkaus loistaa meissä kaikissa. Mikään tässä maailmassa ei ole mahdollista ilman tätä rakkauden voimaa.”
-Amma
bottom of page